Μελέτη Θέρμανσης

Μελέτη θέρμανσης:

Η μελέτη θέρμανσης, αποτελεί ένα από τους βασικότερους παράγοντες για την αξιόπιστη κατασκευή οιανδήποτε τύπου εγκατάστασης θέρμανσης είτε αυτή αφορά κτίριο κατοικίας είτε επαγγελματικό κτήριο. Η τοποθέτηση των πομπών θέρμανσης σε ένα χώρο πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται αποδοτική και κατά το δυνατόν ομοιόμορφη θέρμανση του χώρου.